PKL_skf_distributor

     

Kompanija Vogel utemeljena je 1929. godine u Berlinu od strane tadašnjeg senatora Willy Vogela po kojem i danas nosi ime. Kompanija se od samih pocetaka bavila proizvodnjom centralnih sistema za podmazivanje u pocetku namijenjenih automobilskoj industriji a zatim i šire. Tokom godina Vogel se širio akvizirajuci srodne kompanije na trzištu da bi sredinom 2004. godine bio priključena SKF grupi. Danas kompanija Vogel s tvornicama u Njemackoj, Francuskoj Japanu i Americi predstavlja vodeceg svjetskog proizvodaca centralnih sistema za podmazivanje.

Akvizicijom kompanije Vogel SKF je osnazio segment lubrikacije što predstavlja krucijalni faktor za sve aplikacije u koje su ugradeni lezajevi.
Udruzivanje dviju kompanija otvara se mogucnost pruzanja novog nivoa usluge kupcima (povecanje pouzdanosti, optimizacija sustava, redukcija potrošnje lubrikanata, redukcija aktivnosti odrzavanja).

Kao dio SKF grupe Vogel se moze prilagoditi velikim kupcima ali istovremeno moze odgovoriti i na dinamicne uvjete trzišta nudeci komponente, sklopove i cjelovite sisteme.

Vogel centralni sistemi za podmazivanje mogu se u grubo podijeliti na:

  1. Jednolinijske sisteme
  2. Dvolinijske sisteme
  3. Progresivne sisteme
  4. Zatvorene sisteme (cirkulirajuce ulje)
  5. Sisteme za podmazivanje - zrak + ulje
  6. Sisteme za podmazivanje uljnom maglom
  7. LubriLean sisteme
  8. Specijalna rješenja


Više o sistemima podmazivanja: SKF Vogel

 

 

 Proizvodi Natrag na proizvode
CLK Interpromet d.o.o., Klokotnica bb, Doboj Istok. Tel: 035/720-560, Fax: 035/720-414. Email: clkm@bih.net.ba