PKL_skf_distributor

     
SEALPOOL je poseban dio SKF-a koji proizvodi hidraulične brtve-zaptivke.
Brtve se ugrađuju u cilindre, uglavnom za industrijske aplikacije.Osnovne namjene hidrauličnih brtvi su:
  • Brtvljenje-zaptivanje, zadržavanje lubrikanta ili medija
  • Sprečavanje kontaminacije
  • Održavanje hidrauličnog pritiska

SEALPOOL hidraulične brtve-zaptivke se proizvode u više oblika, u raznim izvedbama i od više raznih materijala.
Brtve-zaptivke razvrstavamo na:

  • brtve-zaptivke klipa (piston seals)
  • brtve-zaptivke cilindra ili osovine (rod seals)
  • Brisači (wiper seals)
  • Vodilice (guide rings)
  • Brtve-zaptivke sa oprugom (spring activated seals)
  • o-ringovi
  • potporni prstenovi (back-up rings)

Više o hidrauličnim brtvama-zaptivkama i aplikacijama saznajte na stranicama SKF-a:
On-line katalog


 Proizvodi Natrag na proizvode
CLK-Interpromet d.o.o., Klokotnica bb, Doboj Istok. Tel: 035/720-560, Fax: 035/720-414. Email: clkm@bih.net.ba