SKF_Distributor

 SKF Sistemi Pouzdanosti (SKF Reliability Systems)  

SKF Sistemi Pouzdanosti Vam mogu pomoci da optimizirate efikasnost Vaših mašina radi podizanja profitabilnosti Vaše firme.

Maksimalna efikasnost mašina, u smislu stremljenja ka vecoj profitabilnosti i konkurentnosti na trzištu zajednicki je zadatak Management-a na svim nivoima u današnjoj industriji. SKF-ov novi koncept pristupa odrzavanju (AEO=Asset Efficiency Optimisation=Optimizacija Efikasnosti Mašina) uspjeva da ostvari odlicne rezultate tamo gde tradicionalni programi odrzavanja ne uspevaju da prevazidu probleme.

Jednostavno receno, SKF programi iz domena Optimizacije Efikasnosti Mašina omogucavaju korisniku da proizvode istu kolicinu robe za manje novca, i/ili proizvode više robe sa istim troškovima.

SKF-ov program se fokusira na poboljšanje efikasnosti mašinske opreme koja predstavlja srce proizvodnog procesa. Najvaznije beneficije za našeg korisnika su:

  • Povecanje produktivnosti
  • Bolja upotrebljivost resursa
  • Efikasnije procedure odrzavanja
  • Smanjenje ukupnih troškova odrzavanja
  • Smanjenje broja neplaniranih zastoja
  • Smanjeni nivoi vibracija i habanje zarad duzeg zivotnog vijeka mašina
  • Smanjenje administrativnih troškova
  • Produzeno srednje vrijeme izmedu dva neplanirana zastoja
  • Produzeni i proaktivni intervali planiranog odrzavanja


CLK-Interpromet d.o.o., Klokotnica bb, Doboj Istok. Tel: 035/720-560, Fax: 035/720-414. Email: clkm@bih.net.ba